Gazišta cinčana za galeriju 22 m2

Gazišta cinčana za galeriju 22 m2

Limene ispune 57,5×22,5

Limene ispune 57,5×22,5

Limene ispune 1060×22,5

Limene ispune su namjenjene striktno za regale 1050 mm dubine, debljina prečke 50 mm

Provjerite vaše postojeće regale za dubinu prije narudžbe

  • Rabljena roba
  • Limena ispuna (polica) je podijeljena na manje sekcije za jednostavnu montažu.
  • Dio su nosača koji se prodaju posebno u potrebi za postavljanje polica.
  • Limena ispuna je daleko bolja drvenih ploča, ima veliku nosivost i nezapaljiv, zaštita od požara.
  • Čelični limovi izrađeni su od teškog metala i imaju uglove u obliku U profila koji mu daju čvrstoću


Karakteristike proizvoda

  • Svrha limenih ispuna u regalima za stavljanje zaliha na višljem dijelu regala do kojih samo prodavač može doći ako ponestane robe na određenim policama
  • Donji dio s limenim ispunama za prodajnu i težu robu
  • Roba se može slagati u većim i manjim kartonskim kutijama i sadrži nosivost 60 kg po limu što za paletno mjesto ukupnu težinu čini 240 kg


Cijena:
11,30 €
Imate pitanja?