Limene ispune 1060×22,5

Limene ispune 1060×22,5

Bočno osnovni elemenat na kotačima 2300x1330x770

Bočno osnovni elemenat na kotačima 2300x1330x770

Limene ispune 57,5×22,5

  • Rabljena roba
  • Limena ispuna 57,5 x 22,5 cm, 60 kg/nosivost
  • Limena ispuna (polica) je podijeljena na manje sekcije za jednostavnu montažu.
  • Dio su nosača koji se prodaju posebno u potrebi za postavljanje polica.
  • Limena ispuna je daleko bolja drvenih ploča, ima veliku nosivost i nezapaljiv, zaštita od požara.
  • Čelićni limovi izrađeni su od teškog metala i imaju uglove u obliku U profila koji mu daju čvrstoču

Karakteristike proizvoda

  • Svrha limenih ispuna u regalima za stavljanje zaliha na višljem dijelu regala do kojih samo prodavač može doći ako ponestane robe na određenim policama
  • Donji dio s limenim ispunama za prodajnu i težu robu
  • Roba se može slagati u većim i manjim kartonskim kutijama i sadrži nosivost 60 kg po limu što za paletno mjesto ukupnu težinu čini 240 kg


Cijena:
10,00 €
Imate pitanja?